Skip to main content

27. Międzynarodowy Konkurs Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacy pod strzechy”

Opis

17.05.2024

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr RONDO oraz Słupski Ośrodek Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs odbędzie się w dniach 27-29 września 2024 r. w Teatrze Rondo w Słupsku.

Uczestnicy konkursu winni przedstawić swoją twórczość w sposób dowolny, jednakże związany z działalnością artystyczną S. I. Witkiewicza. Mogą to być: prezentacje teatralne, taneczne, malarskie, instalacje, fotografie, performance, teksty, recytacja, wywiedzione ze słowa, piosenka, kulinaria i co ślina-do-gęby-przyniesizm.

W zależności od rodzaju prezentacji, do zgłoszenia należy dołączyć nagranie wideo lub wizualizację pracy. 

Nagrody
Pula nagród wynosi 10.000 zł.

Termin
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 sierpnia 2024 r.

Strona konkursu