Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON 2017

Dodane 2016-10-22

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Legnickie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Do konkursu można zgłaszać rysunki, grafiki oraz inne prace plastyczne i fotograficzne, wykonane w dowolnej technice, powstałe w latach 2016-2017.

Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach:
• dział I – temat: TOLERANCJA
• dział II – SATYRA I ŻART

Preferowane będą prace bez podpisów.

Zgłoszenia należy przesyłać listownie.

Nagrody
• Grand Prix SATYRYKONU 2017: szczerozłoty kluczyk oraz nagroda pieniężna w wysokości 8.000 zł
• 2 złote medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 6.000 zł
• 2 srebrne medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 5.500 zł
• 2 brązowe medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 5.000 zł
• 4 wyróżnienia po 4.000 PLN
• nagroda dyrektora Legnickiego Centrum Kultury za fotografię, w wysokości 4.000 zł
• nagroda Prezydenta Miasta Legnicy w wysokości 4.000 zł
Przewidziana jest również nagroda dla autora najlepszego DEBIUTU oraz STUDENCKIEGO DEBIUTU.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-02-06