I Międzynarodowe Triennale Grafiki – Cieszyn 2017

Dodane 2016-11-23

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Wydział Artystyczny w Cieszynie, Instytut Sztuki w Cieszynie, Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ostravská univerzita v Ostravě, Zamek Cieszyn, Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Litografów Kurant.

Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być studenci uczelni publicznych oraz niepublicznych, uczniowie/słuchacze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a także osoby działające w ośrodkach kultury oraz osoby będące członkami stowarzyszeń artystycznych w Polsce i za granicą.

Opis
Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach: „grafika tradycyjna” oraz „grafika cyfrowa”.

Temat konkursu: „W poszukiwaniu niemożliwego”.

„W poszukiwaniu niemożliwego” jest bliskie terminom fantasy i science fiction. Pragniemy, aby prace były efektem poszukiwań elementów fanstastycznych, magicznych we współczesności, a także przedstawieniem pozytywnych i negatywnych skutków postępu technologicznego. W konkursie są także mile widziane prace o charakterze abstrakcyjnym, odbiegającym od tematu, ukazujące indywidualne upodobania twórcy.

 Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-02-10