Chełmno komiksem malowane

Dodane 2016-11-26

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Chełmiński Dom Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Konkurs skierowany jest do wszystkich ZAKOCHANYCH (bez ograniczenia wieku). Jego przedmiotem jest wykonanie komiksu nawiązującego do Chełmna jako miasta zakochanych. Temat prac może odwoływać się do historii, legend, zabytków, może dotyczyc również wydarzenia z życia autora lub zasłyszanego opowiadania. Akceptujemy również prace przedstawiające fikcyjne historie tworzone w oparciu o fakty, jednak fabuła musi być ściśle związana z Chełmnem.

Dopuszczalne techniki: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa. Format A4, układ pionowy. Objętość do 10 stron.

Pracę można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.

Nagrody
• I miejsce – 1.000 zł
• II miejsce – 600 zł
• III miejsce – 400 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-01-27