XV Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej „O Palmę”

Dodane 2017-01-02

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesyłać wiersze o tematyce religijnej. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 3 wiersze.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 13, młodzież gimnazjalna i uczniowie szkół średnich, dorośli.

Wiersze należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz 3 egz. tomiku z nagrodzonymi i wyróżnionymi wierszami.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-02-17