XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”

Dodane 2016-10-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie opisać obraz Olgi Boznańskiej „Dziewczynka przy oknie” z ok. 1890 roku.

Forma pracy powinna łączyć w sobie zarówno walory literackie, jak i kompletny opis wszystkich elementów dzieła malarskiego. Kwestię wyboru formy literackiej i metody opisu pozostawiamy autorom. Pracę należy zatytułować.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach: gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i obcojęzycznej (prace w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim).

Nagrody
Najlepsze prace zostaną wydrukowane w publikacji pokonkursowej.
Zwycięzcy otrzymają Gęsie Pióra (statuetki z brązu).

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-02-15
Strona konkursu muzeum.bytom.pl/?p=4005