Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza

Dodane 2016-11-01

Opis

Organizator
Organizatorem nagrody jest Prezydent Miasta Radomia. Współorganizatorem jest Muzeum Witolda Gombrowicza, oddział Muzeum Literatury.

Opis
Nagroda w wysokości 40.000 złotych zostanie przyznana za debiut, rozumiany jako pierwsza albo druga książka autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim i wydana w 2016 roku.

Książki do konkursu mogą zgłaszać autorzy, wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne, członkowie Kapituły.

Kapituła Nagrody liczy siedem osób: Jerzy Jarzębski – przewodniczący jury, Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska.

Książki zgłaszane do konkursu powinny posiadać numer ISBN. W uzasadnionych merytorycznie przypadkach Kapituła może dopuścić do udziału w konkursie książkę wydaną bez numeru ISBN.

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
– 8 egzemplarzy książki,
– imię i nazwisko autora,
– tytuł książki,
– nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-01-31
Strona konkursu nagrodagombrowicza.pl/