III edycja Poznańskiej Nagrody Literackiej

Dodane 2017-01-03

Opis

Organizatorzy
Organizatorami i fundatorami nagrody są Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Opis
Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:
• Nagroda im. Adama Mickiewicza w wysokości 60.000 zł za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury;
• Nagroda-Stypendium im Stanisława Barańczaka w wysokości 40.000 zł dla twórcy, który nie ukończył 35 roku życia, za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej.

Do zgłaszania kandydatur upoważnieni są członkowie Kapituły, środowiska naukowe, instytucje kultury, władze samorządowe, organizacje pozarządowe, wydawnictwa, media patronujące nagrodzie.

Zgłoszenie powinno zawierać: dane personalne kandydata, opis jego dokonań twórczych, a także książki jego autorstwa wydane w ciągu trzech lat poprzedzających rok przyznania Nagrody.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-02-15