X Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Kochać człowieka” 2017

Dodane 2016-11-01

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Oświęcimskie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Kochać człowieka to ... pokazać ulotne chwile, przemijający czas, biegnące myśli, by żyły swoim życiem. By trwały. By mimo tego wszystkiego co ludzi łączy i co ludzi dzieli, mogły naszkicować obraz ludzkiej kondycji. By nie tylko “tu i teraz”, ale “zawsze i wszędzie” ukazywały to co ważne, co nigdy nie przeminie, dzięki czemu byliśmy, jesteśmy i będziemy. 

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs nie więcej niż 4 prace. Zestaw wielozdjęciowy (do 10 fotografii) będzie traktowany jako jedna praca. 

Zalecany format zdjęć: 30 x 40 cm.

Prace należy przesyłać pocztą.

Nagrody
Pula nagród wynosi 16.000 złotych.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-02-15