Kliszożercy 2017

Dodane 2017-01-09

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Uczestnicy
Uczestnikiem konkursu może być każdy student polskiej uczelni wyższej, posiadający ważną legitymację studencką oraz każdy wykładowca krakowskiej uczelni wyższej.

Opis
Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach:

• Fotografia cyfrowa:
– „W krzywym zwierciadle”
– „Kiedy gasną światła”

• Instagram:
– „Winter is coming”
– „W betonowej dżungli”

Zdjęcia należy dostarczyć w postaci odbitek (format 20 x 30 cm) oraz w wersji elektronicznej (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Informacja o nagrodach zostanie podana w najbliższym czasie na stronie konkursu.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-02-12
Strona konkursu kliszozercy.nzsuek.pl/