15. Gdańsk DocFilm Festival

Dodane 2016-11-21

Opis

Organizator
Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Edukacji Filmowej w Gdańsku.

Opis
Gdańsk DocFilm Festiwal jest  międzynarodowym konkursem filmów dokumentalnych. 

15. edycja festiwalu odbędzie się w Gdańsku w dniach od 31 maja do 3 czerwca 2017 r.

Idea Festiwalu
Praca jest szczególnym dobrem i przywilejem człowieka. Powinna być podstawą godnego życia rodziny, stabilnej sytuacji społecznej.
Ale często w dzisiejszym świecie praca, a także jej brak, stają się przyczyną ludzkich tragedii i społecznych konfliktów. Dyskryminacja, łamanie prawa, przedmiotowe traktowanie człowieka w pracy – coraz częściej zagrażają rozwojowi społeczeństw, a pośrednio podważają wiarę w demokrację i ład moralny. To w Gdańsku ludzie pracy rozpoczęli walkę o godność i godne warunki pracy, przeciwko systemowi, który te wartości niweczył. Tak powstała „Solidarność”. Ważne, aby w tym właśnie miejscu, w gronie międzynarodowym i na wielu płaszczyznach – naukowej, artystycznej, społecznej i politycznej – kontynuować dyskusję na ten temat. Sierpień 1980 roku wymaga bowiem nie tylko pamięci, wymaga też mądrej kontynuacji. Taka jest geneza naszego festiwalu. Chcemy go realizować poprzez prezentację dorobku światowego kina i debatę o roli i znaczeniu człowieka w miejscu pracy – w kontekście gospodarki globalnej, jednoczącej się Europy, na tle fuzji przedsiębiorstw, eksplozji technologii, ale i biurokracji czy oligarchizacji gospodarki.

Tematyka filmów zgłaszanych do konkursu może dotyczyć:
- sytuacji człowieka jako jednostki lub zbiorowości pracowników w środowisku pracy,
- aktywności i rozwoju zawodowego,
- pasji i aktywności twórczej,
- godności człowieka, etyki oraz poszanowania praw człowieka.

Do konkursu można zgłaszać filmy wyprodukowane w latach 2015-2017.

Nagrody
Główną nagrodą jest statuetka „Brama Wolności” oraz nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w wysokości 20.000 złotych.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-02-10
Strona konkursu gdanskdocfilm.pl/