Konkurs Aktorskiej Interpretacji Piosenki 38. Przeglądu Piosenki Aktorskiej

Dodane 2016-12-02

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Teatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany przede wszystkim do aktorów, wokalistów, a także studentów wyższych szkół teatralnych i muzycznych z Polski i zagranicy, powyżej 18 roku życia.

Opis
Konkurs składa się z trzech etapów:
I etap – przesłuchania,
II etap – występ na PPA,
III etap – koncert finałowy.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać formularz zgłoszeniowy oraz przygotować 3 piosenki, w tym jedną z repertuaru następujących artystów: Jacques’a Brela, Bertolta Brechta, Nicka Cave’a, Jonasza Kofty, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory, Toma Waitsa, Kurta Weilla, Włodzimierza Wysockiego lub z repertuaru Edith Piaf i Czesława Niemena.

Nagrody
• Grand Prix – statuetka Tukana Złotego oraz 25 tysięcy złotych
• Nagroda Dziennikarzy – statuetka „Tukan Dziennikarzy” 
• Nagroda Publiczności – statuetka „Tukan Publiczności”  
• Nagrodę w wysokości 3 tysięcy złotych otrzyma każdy uczestnik konkursu, który zakwalifikuje się do III etapu.