XXXIII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

Dodane 2016-12-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Słupsku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Opis
Na konkurs można przesyłać:
• wiersze – każdy uczestnik powinien przesłać kilka wierszy,
• opowiadania i utwory dramatyczne – objętość tekstu do 15 stron maszynopisu.

Tematyka utworów może być dowolna.

Teksty przesyłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

W skład komisji konkursowej wchodzą: Wanda Chotomska, jako przewodnicząca; poeci, prozaicy i dziennikarze; pracownicy nau­kowi Uniwersytetu Warszawskiego i Aka­demii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Wybrane utwory zostaną opublikowane w książce podsumowującej konkurs.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-01-30