XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ilustracje do poezji Józefa Czechowicza oraz wierszy poświęconych Lublinowi”

Dodane 2017-01-03

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza w Lublinie oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich - Oddział w Lublinie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczestnicy zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać ilustrację do wybranego wiersza Józefa Czechowicza lub do wiersza innego autora piszącego o Lublinie.
Pracę można wykonać w następujących technikach: malarstwo, rysunek, grafika (warsztatowa i komputerowa), malarstwo na szkle, techniki mieszane, tkanina artystyczna, aplikacja, makrama.
Format pracy nie może być mniejszy niż A3.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.