Konkurs na esej

Dodane 2016-11-14

Opis

Kto jest organizatorem
Organizatorem konkursu jest Fundacja „Czarodziejska góra” im. Michała Żurobskiego.

Kto może wziąć udział
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Fakt uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej należy potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez sekretariat szkoły.

Zadanie konkursowe
Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać esej. 

Konkursy eseistyczne Fundacji nie mają nigdy dookreślonego tematu. Odbywają się pod hasłami. Hasło pierwszej edycji brzmiało "Polskość", edycja tegoroczna odbywa się pod hasłem "Żydzi". Zawsze mamy nadzieję, że podane hasła żywo zagrają w wyobraźniach i intelektach uczestników i poprowadzą ich ku konkretnym konceptom. Fundacja nie ma żadnej uprzedniej wizji, nie sugeruje tez i nie oczekuje od uczestników wejścia na konkretne ścieżki. To od uczestników zależy, z jakim problem zmierzą się w swoim eseju. Hasło wyłącznie zaznacza pewne podstawowe granice. Przestrzeń między tymi granicami jest ogromna i należy do uczestników. Liczymy na ich inteligencję, wiedzę, pasje, zainteresowania.

Prace należy przesyłać e-mailem.

Dziesięć finałowych prac zostanie przekazanych głównej jurorce, Miładzie Jędrysik. Miłada Jędrysik to dziennikarka i publicystka, korespondentka podczas konfliktów na Bałkanach (Bośnia, Serbia, Kosowo) i w Iraku. Interesuje się tematyką międzynarodową i społeczną. Jest autorką książki "Inny front",

Nagrody
• nagroda główna – 2.500 zł. 
• wyróżnienia, każde w wysokości 500 zł 

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-01-31