11. Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila

Dodane 2016-12-02

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów wielkopolskich ponadgimnazjalnych szkół średnich.

Opis
Uczestnicy konkursu mogą zgłaszć prace w czterech kategoriach:

• konkurs poetycki – można przesłać pięć wierszy o dowolnej tematyce;

• konkurs prozatorski obejmuje małe formy literackie o objętości nieprzekraczającej łącznie 16 stron znormalizowanego maszynopisu;

• konkurs translatorski dotyczy przekładu fragmentu eseju pt. Politics and the English Language autorstwa George’a Orwella z języka angielskiego na język polski (tekst można pobrać ze strony konkursu).

• blog tematyczny – należy założyć i prowadzić blog lub wideoblog.
Organizatorzy proponują następujące tematy blogów: blog o książkach, blog na temat kultury (w tym kultury popularnej) i sztuki, blog poświęcony mediom i nowym technologiom w kulturze, blog o filmach, serialach, grach itp.

Nagrody
W każdej z czterech kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:
I nagroda: 700 zł
II nagroda: 500 zł
III nagroda: 300 zł